Chi cục thuế -Thành Phố Hải phòng


Cty đã thi công tháng 9 năm 2012 - Tại Chi Cục Thuế Hải An Quận Hải An TP Hải Phòng, giá trị Hợp Đồng Tổng thể 350,000,000đ

goc_1362139062.jpg

Thi công Chi cục thuế -Thành Phố Hải phòng

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay : 67
Hôm qua : 64
Tháng 08 : 1.296