Cty Cổ Phần ô tô -Trường Hải


Cty đã thi công tháng 9 năm 2012 Tại Thacokia Hải Phòng - giá trị Hợp đồng 200,000,000đ.

Bản vẽ

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay : 56
Hôm qua : 64
Tháng 08 : 1.285