Cty Cổ Phần ô tô -Trường Hải


Cty đã thi công tháng 9 năm 2012 Tại Thacokia Hải Phòng - giá trị Hợp đồng 200,000,000đ.

Bản vẽ

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay : 24
Hôm qua : 32
Tháng 10 : 1.304