Cây chay

Mã SP:  CC2
Thỏa thuận

Cây chay cao 9m, đường kính gốc 50cm.

Sản phẩm liên quan