Núi non bộ đá bọt hay còn gọi đá thấm thủy

Mã SP:  NNBDBHCGDTT1
Thỏa thuận

Non bộ được thi công hoàn tòa bằng đá tự nhiên.

Sản phẩm liên quan