64 Kết quả
Sắp xếp theo:
Cây bàng cẩm thạch
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Cây trầu bà lá xẻ
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Cây Phát tài núi
Cây Phát tài núi có dáng lá cụm bên trên đẹp, thân uyển chuyển mềm mại, không um tùm, phân cành ...
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Dương xỉ thân gỗ
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Cây Kim ngân củ
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Tùng bồng lai
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Cây Trúc bách hợp
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ
Cây ngũ gia bì để bàn
Giá: 0 VNĐ
Giá cũ: 0 VNĐ