Chậu Conposit Ipot kim Khánh

Mã SP:  CCIKK1
Thỏa thuận

Thông số kỹ thuật

- IP- 00178: 27-27-38

- IP- 00179: 30-30-68

- IP- 00180: 38-38-90

Sản phẩm liên quan